"Thâu-ia̍h" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
|}
 
{| style="border:1px solid #006699; margin-bottom: 1em" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%"
<div style="width:95%; padding:10px; background-color:#ffffcc; border:1px solid #ffff66;">
| style="font: 125% Verdana; color:black" align="center" bgcolor="#D0E2EE" |'''Wikiquote ê chí-mōe sū-kang'''
 
Wikiquote iû hui-êng-lī ê [[:m:Wikimedia|Wikimedia]] Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang:
{| align="center" cellpadding="2" width="100%" style="text-align:left"
| [[Image:Wikipedia-logo.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[w:zh-min-nan:Thâu-ia̍h|'''Wikipedia''']]<br />''Chū-iû ê pek-kho-choân-su''
| [[Image:Wiktionary-logo-en.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[wikt:|'''Wiktionary''']]<br />Sû-tián kap jī-tián
| [[Image:Wikibooks-logo.svg|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[b:|'''Wikibooks''']]<br />Chū-iû ê kàu-châi kap soat-bêng-su
| [[Image:Wikisource-logo.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[s:|'''Wikisource''']]<br />Chū-iû ê goân-sú bûn-kiāⁿ
|-
| {{Wikiquotesister}}
| [[Image:Wikispecies-logo.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[Wikispecies:|'''Wikispecies''']]<br />Seng-bu̍t-chéng ê bo̍k-lio̍k
| [[Image:Wikinews-logo.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[wikinews:|'''Wikinews''']]<br />Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông''
| [[Image:Commons-logo.svg|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[commons:Main Page|'''Commons''']]<br />Kong-ke iōng--ê mûi-thé tóng-àn
| [[Image:Wikimedia-logo.svg|35px]]
| [[m:|'''Meta-Wiki''']]<br />Hia̍p-tiâu só·-ū ê Wikimedia sū-kang
|}
 
157

次編輯