"Thâu-ia̍h" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
|-
|
Hoan-gêng lâi Hō-ló-oē pán-pún ê Wikiquote hōng-tê! Goán tng teh piansiu-chi̍p 1 thò chē-chióng gí-giân ê ín-iōng-kù, bêng-giân kap sio̍k-gí ê gí-lio̍k. Iau-chhiáⁿ lí chò-hóe lâi siá. Hō-ló-oē ê pán-pún ū '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' phiⁿ [[Special:Allpages|bûn-chiuⁿ]]. Hoan-gêng khì [[Wikiquote:Soa-poâⁿ|soa-poâⁿ]] chhì siá. Ū būn-tê a̍h-sī kiàn-gī? Lâi khì [[Wikiquote:Chhiū-á-kha|chhiū-á-kha]] chham-siông kap thó-lūn!
|}
 
157

次編輯