"Thâu-ia̍h" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(+chí-mōe sū-kang)
__NOTOC__
==This subdomain is reserved for the creation of a Wikiquote in the <b>[http://en.wikipedia.org/wiki/B&#226;n-l&#226;m-g&#250; B&#226;n-l&#226;m-g&#250;]</b> language.==
{| style="border:1px solid #006699; margin-bottom: 1em" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%"
| style="font: 150% Verdana; color:black" align="center" bgcolor="#D0E2EE" |'''Hoan-gêng lâi Hō-ló-oē pán-pún ê Wikiquote'''
|-
|
Hoan-gêng lâi Hō-ló-oē pán-pún ê Wikiquote hōng-tê! Goán tng teh pian 1 thò chē-chióng gí-giân ê bêng-giân kap sio̍k-gí ê gí-lio̍k. Hō-ló-oē ê pán-pún ū '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' phiⁿ [[Special:Allpages|bûn-chiuⁿ]]. Hoan-gêng khì [[Wikiquote:Soa-poâⁿ|soa-poâⁿ]] chhì siá. Ū būn-tê a̍h-sī kiàn-gī? Lâi khì [[Wikiquote:Chhiū-á-kha|chhiū-á-kha]] chham-siông kap thó-lūn!
|}
 
If you speak this language and think it would be cool to have your own Encyclopedia then '''you''' can make it.
 
<div style="width:8595%; padding:10px; background-color:#ffffcc; border:1px solid #ffff66;">
'''''Go ahead. Translate this page and start working on your Encyclopedia.'''''
 
[http://en.wikipedia.org For more information go to the main website]
 
 
<div style="width:85%; padding:10px; background-color:#ffffcc; border:1px solid #ffff66;">
 
Wikiquote iû hui-êng-lī ê [[:m:Wikimedia|Wikimedia]] Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang:
157

次編輯